Hammarby Kaj 52, 120 63 Stockholm
+4670-687 0301
tobias@naprapatyxan.se

BEHANDLINGAR

På ditt första besök hos mig kommer jag vilja bland annat veta vad du söker för, hur besväret debuterat, hur länge det varat, i vilka situationer de är som värst och vad det hindrar dig i vardagen eller vilken aktivitet du vill komma tillbaka till. Jag utgår alltid från helheten och tar hänsyn till både kroppsliga och sociala faktorer som kan bidra till att smärta och andra besvär uppstår. 

Därefter utförs en noggrann klinisk undersökning för att fastställa en diagnos som orsakar dina besvär och anpassar en behandlingsplan bäst för dig och dina mål. Jag kombinerar olika behandlingstekniker och rehabiliteringsträning för att hjälpa dig tillbaka fortare efter en skada. Jag tror inte på att vila är lösningen när du är skadad utan att rörelse läker kroppen.

Jag utgår alltid tre huvudpunkter; smärtlindra, återställa funktion och förebygga.

Ledbehandling – Manipulation

Ledmanipulation, ”ledjustering”, eller HVLA (High Velocity Low Amplitude) är en effektiv metod för att smärtlindra muskel- och ledbesvär i rygg, nacke, axlar liksom andra leder i kroppen. Syftet med metoden är att återskapa och normalisera funktion och rörlighet i en led eller kroppsdel vilket i sin tur leder till minskad smärta, muskelavslappning och ökad blodcirkulation i omkringliggande strukturer.
Innan en manipulationsbehandling genomföras en funktionell undersökning av ledens rörlighet för att få en indikation och avgöra vilken riktning behandlingstekniken ska utföras mot leden. Därefter tar terapeuten ut leden i ett visst läge och utför en hög hastighet, minimalt rörelseutslag och specifikt riktad rörelse. Detta kan leda till att ett knäppljud hörs ut från leden.

Om du vill läsa mer om manipulation klicka på någon av länkarna nedan:

Tobias Yxner - Naprapatyxan
Tobias Yxner - Naprapatyxan

Ledbehandling – Mobilisering

Syftet med mobiliseringstekniker är, liksom vid ledmanipulation, att återskapa ledrörligheten och därigenom minska smärtan i en led, muskel eller övrig kroppsdel. Mobilisering går att utföra på hela ryggraden och alla kroppens leder och man kan gå till väga på lite olika sätt.


Mekanisk mobilisering

Terapeuten utför mjuka, rytmiska och upprepade rörelser av den aktuella leden.

MET (Muscle Energy Technique)

Patienten aktiverar muskulaturen i det berörda området och arbetar emot terapeutens tryck i olika riktningar.

PIR (Postisometrisk Relaxation)

Terapeuten ber patienten att rikta blicken åt olika håll samt andas in och andas ut på givna direktiv.

Dessa tekniker bygger på en användning av de reflektoriska mekanismer som påverkas av kroppens Golgi senorgan (senspoler) genom att muskelns anspänningsgrad minskar och rörelsen går att ta ut ytterligare. Mobilisering kan vara ett alternativ, beroende på vilken typ av besvär en drabbats av, om en patient upplever manipulationsbehandling som obehaglig.

Om du vill läsa mer om mobilisering klicka på någon av länkarna nedan:

Tobias Yxner - Naprapatyxan
Tobias Yxner - Naprapatyxan
Tobias Yxner - Naprapatyxan

Dry Needling

Dry needling är en behandlingsform där man använder tunna, sterila akupunkturnålar i syfte att skapa muskelavslappning, stimulera blodcirkulation eller skapa en microblödning i eller kring någon senvävnad för att därigenom starta en ny läkningsprocess och bli kvitt smärtan. 

Terapeuten börjar med att undersöka muskulaturen eller senvävnaden genom att känna eller ”palpera” på och kring det smärtande området. När smärtan lokaliserat sticker man in nålen där. Sitter smärtan i en muskel kan man få en så kallad ”local twitch response” vilket innebär att muskeln gör en reflexmässig kontraktion. Denna reaktion sker när man träffar en triggerpunkt och är en indikation på att det är ”rätt ställe”. När muskeln slutar svara med dessa ”twitchar”, tas nålen ut och behandlingen av den punkten är klar. 

Behandling med dry needling är en säker teknik när den utförs av terapeuter med gedigen kunskap om kroppens anatomi samt har en vidareutbildning inom området. I kombination med andra tekniker har dry needling visat sig vara mycket effektiv när det kommer till behandling av långdragna besvär från muskler och senor. Det är normalt att känna en del ömhet/träningsvärk från det behandlade området i upp till två dagar efter behandlingen.  

Tobias Yxner - Naprapatyxan
Tobias Yxner - Naprapatyxan

Rehabträning

Rehabträning innebär att man återställer eller att återfå den funktion och daglig aktivitet som man hade innan en skada. Oavsett om det rör sig om en fotledsstukning, ryggskott, axelsmärta eller nervskador så är det viktigt med rätt rehabträning efter din typ av skada och att den alltid anpassar sig efter din nivå. Målet med rehabträningen är att man på snabbaste och mest skonsamma sättet kan återgå till det normala. 

Utövar man en speciell idrott så är målsättningen att man ska komma tillbaka så fort som möjligt utan att man överanstränger kroppen som skulle kunna leda till andra skador. Där av försöker jag alltid se kroppens funktions som en helhet. Att vid ex en axelskada först starta med enkla övningar för att få ner smärtan och återfå sin funktion. För att sen följa upp och stegrar träningen för att öka rörlighet, bålstabilitet, skulderstabilitet, och kontroll för den idrott eller aktivitet som man vill återgå till. 

Jag tror inte på att vila är lösningen när du är skadad utan tvärtom läker rörelse kroppen. Genom att kombinera behandling och rehabiliteringsträning hjälper jag dig tillbaka fortare efter en skada.

Boka en tid för undersökning av ditt besvär, så hjälper jag dig med behandling och rehabträning för återgång till din vardag och/eller aktivitet.

Tobias Yxner - Naprapatyxan
Tobias Yxner - Naprapatyxan